Harald Hammerø åpner utstilling idag 

10. februar kl 12 i Døla atelier! 

Åpent fredag, lørdag og søndag fram til 25. april.

VELKOMMEN! 

Harald Hammerø

Nå.

Nå.

Et meget lite ord.

Nå.

Likevel rommer det

Hele evigheten.    Hans Børli

 

har Ingri lagt ned sin tusj og malepensel.

3.2.2021 døde Ingri

Lys, lys over Ingri sitt minne

og lys over Ingri sin skapeglede, fantasi og kunst.

Dypt savnet i Døla fellesskapet

16.2.2021

 

 Døla Atelier

Døla Atelier er et felles atelier for 13 billedkunstnere på Lillehammer.
Vi arbeider innen maleri, akvarell, tegning, grafikk - men også andre teknikker. Uttrykksmessig er spennet stort: fra det helt abstrakte til figurative uttrykk.

Døla Atelier startet i januar 2000 i gamle Døla-Is Fabrikker – derfor navnet Døla Atelier.   I mai 2005 flyttet vi  over gata til den gamle Steen- og Strømfabrikken – og valgte å beholde navnet Døla Atelier.

Vi disponerer ca 250 kvm grunnflate som er delt inn i 13 atelierplasser.   I tillegg har vi innredet et galleri/kursrom på ca 50 kvm.  Her arrangeres årlige fellesutstillinger  (nov-des),  separatutstillinger,  kurs og akt-og croquistegning.

Døla Atelier er en selvstendig virksomhet med eget styre og vedtekter. Vi driver uten offentlige eller private midler.  Drift og utvikling er basert på dugnadsinnsats.  Hver måned har vi fellesmøter hvor vi legger videre planer og tar opp ulike kunstaktuelle temaer.

            Domenenavn:  www.dola-atelier.net
            Facebook:  Døla Atelier - Galleri

            Her finner du oss:   Løkkegt 9,  2609 Lillehammer
                              (samme kvartal som Tyrili og Fabrikken)

 

Nye utstillinger i 2020-2021

JUBILEUMSUTSTILLING 2020 - FELLESUTSTILLING: 
     28.november - 20.desember  2020:

Døla Atelier feirer 20-årsjublileum i år.
Vi hadde planlagt åpning av jubileumsutstillingen i april.
P.gr.av pandemisituasjonen, har vi utsatt denne utstillingen.  Vi slår den sammen med den årlige fellesutstillingen før jul.

Felles arbeidstema for utstillingen er
"Gatelangs i Lillehammer - Skjulte skatter".  

Mer informasjon legges inn her og på facebook når detaljplanene er klare.

LØRDAGSSÅPENT i Galleriet enkelte lørdager: Plutselig!

   "rett-fra-veggen"- salg   -   malerier, tegninger, foto mm
    Flere utstillere fra atelieret.
    Informasjon legges ut et par dager i forveien på vår Facebook-side og i
    avisa GD (Det-skjer)

SEPARATUTSTILLINGER i Døla Atelier - Galleriet vår/høst  2020 - 2021:  

-  Ellen Houlder  19.sept - 4.okt 2020
-  Jan R. Høines  24.okt - 8.nov 2020
-  Àrnyas Kòppany  februar 2021
-  Ingri Ahlsen  27.febr - 14.mars 2021
-  Harald Hammerø  10.-25. april 2021
Høst 2021 (sept-okt):
- Bodil Grytten
- Bodil von Schantz

  

Nærmere informasjon om utstillinger vil bli lagt inn her etter hvert.

Se også vår Facebook-side:  Døla Atelier - Galleriet

 

Bilder fra tidligere utstillinger i Døla Atelier

 Klikk her - så kan du se noen "smakebiter" fra utstillingene:

Fellesutstillinger

Separatutstillinger

Månedens bilde oktober-november 2020

Månedens bilde hos Hobbitten, Storgata 50, Lillehammer  - 
oktober-november 2020:

Jan R. Høines"Ole Øverlie kolonial"  -  Digital montasje/ pastell.

(Motivet på Jans pastell er det samme huset som der Hobbitten har sine lokaler nå - og der pastellen henger utstilt i vinduet)

MOveMENTS IN TIME: 

Her er øyeblikk og bevegelser i tid, i skapelse og utøvelse, gjennom forskjellige innfallsvinkler og i ulike teknikker/medier. Bildene portretterer en utvikling gjennom 5 år. 

Kunstneren i meg ble for alvor trigget under masterutdanning i kunst, design og kunsthåndverk ved Notodden. Det tankegodset som sitter sterkest fra disse intense akademiske og skapende prosessene er hermeneutisk og fenomenologisk tilnærming, og bevisstheten rundt et «noe», som kommer til syne underveis. 

Mine akrylmalerier har det til felles at de søker en form for stillhet, ro og harmoni. Dette søker jeg mot, bevisst og ubevisst i en travel digital verden hvor tiden oppleves å gå fortere enn før. Behovet for å stoppe opp, erindre og reflektere blir enda sterkere jo eldre jeg blir. Bakenfor mine bilder ligger historier om kaos, uorden og emosjoner. Maleriene er lag på lag av motiver, som er blitt endret, forkastet eller transformert. De er en reise i min indre verden fra et mørkere ståsted til noe lett og lyst. Som om maleriet i seg selv representerer en reise i tid og sted – og blir et uttrykk for levd liv, inntrykk, tanker og følelser. 

Som lektor i grafisk design, medier og estetiske fag, er jeg opptatt av formidling. Av budskap. I motsetning til når jeg underviser i klasserommet, er jeg nå alene og visualiserer fra eget subjektivt ståsted. Det er med skrekkblandet fryd jeg gleder meg til å høre hvordan verkene mine treffer et publikum – for det er først da et kunstverk fullender sin mening.