Første utstilling i våre lokaler i Døla Fabrikker - år 2000