Ingri Ahlsen
"Skjulte skatter -Bryggerigt 6/Skaper-
verket"
Akvarell/ tusj