Laila Mikkelsen "Mesnaelva v/Mølla 2" akryl
80x60cm