"Mot kiosken ved brua" Storgata, Lillehammer 1950-tall
Digital montasje/pastell 2019