Døla Atelier

Døla Atelier er et felles atelier for 13 billedkunstnere på Lillehammer.
Vi arbeider innen maleri, akvarell, tegning, grafikk - men også andre teknikker. Uttrykksmessig er spennet stort: fra det helt abstrakte til figurative uttrykk.

Døla Atelier startet i januar 2000 i gamle Døla-Is Fabrikker – derfor navnet Døla Atelier.   I mai 2005 flyttet vi  over gata til den gamle Steen- og Strømfabrikken – og valgte å beholde navnet Døla Atelier.

Vi disponerer ca 250 kvm grunnflate som er delt inn i 13 atelierplasser.   I tillegg har vi innredet et galleri/kursrom på ca 50 kvm.  Her arrangeres årlige fellesutstillinger  (nov-des),  separatutstillinger,  kurs og akt-og croquistegning.

Døla Atelier er en selvstendig virksomhet med eget styre og vedtekter. Vi driver uten offentlige eller private midler.  Drift og utvikling er basert på dugnadsinnsats.  Hver måned har vi fellesmøter hvor vi legger videre planer og tar opp ulike kunstaktuelle temaer.

            Domenenavn:  www.dola-atelier.net
            Facebook:  Døla Atelier - Galleri

            Her finner du oss:   Løkkegt 9,  2609 Lillehammer
                              (samme kvartal som Tyrili og Fabrikken)

 

 

K U N S T U T S T I L L I N G

av      Ellen Lindsøe Houlder

 i Døla Atelier

Løkkegata 9, Lillehammer

Åpning: Lørdag 19.9. 2020 kl. 12.00

Pga. coronasituasjonen tar vi smittevernhensyn og vil bl.a. ikke ha vernissage.

Åpningstider: torsd. - sønd. kl. 12.00 – 16.00

Fom. 19.9. t.o.m. 4. 10. 2020

 Velkommen!

 

Klikk her - så kan du se noen av Ellens arbeider

Nye utstillinger i 2020-2021

JUBILEUMSUTSTILLING 2020 - FELLESUTSTILLING: 
     28.november - 20.desember  2020:

Døla Atelier feirer 20-årsjublileum i år.
Vi hadde planlagt åpning av jubileumsutstillingen i april.
P.gr.av pandemisituasjonen, har vi utsatt denne utstillingen.  Vi slår den sammen med den årlige fellesutstillingen før jul.

Felles arbeidstema for utstillingen er
"Gatelangs i Lillehammer - Skjulte skatter".  

Mer informasjon legges inn her og på facebook når detaljplanene er klare.

LØRDAGSSÅPENT i Galleriet enkelte lørdager: Plutselig!

   "rett-fra-veggen"- salg   -   malerier, tegninger, foto mm
    Flere utstillere fra atelieret.
    Informasjon legges ut et par dager i forveien på vår Facebook-side og i
    avisa GD (Det-skjer)

SEPARATUTSTILLINGER i Døla Atelier - Galleriet vår/høst  2020 - 2021:  

-  Ellen Houlder  19.sept - 4.okt 2020
-  Jan R. Høines  24.okt - 8.nov 2020
-  Àrnyas Kòppany  februar 2021
-  Ingri Ahlsen  27.febr - 14.mars 2021
-  Harald Hammerø  10.-25. april 2021
Høst 2021 (sept-okt):
- Bodil Grytten
- Bodil von Schantz

  

Nærmere informasjon om utstillinger vil bli lagt inn her etter hvert.

Se også vår Facebook-side:  Døla Atelier - Galleriet

 

Bilder fra tidligere utstillinger i Døla Atelier

 Klikk her - så kan du se noen "smakebiter" fra utstillingene:

Fellesutstillinger

Separatutstillinger

Månedens bilde juli-august 2020

Månedens bilde hos Hobbitten, Storgata 50, Lillehammer  -  juli-august 2020:

Bodil Grytten  -  "I ukjent farvann"  -  Mixed media  -  90x90 cm